Oferta

Kopalnia piasku „BRZÓZA”

W naszej ofercie znajdą Państwo kruszywo o doskonałych parametrach i jakości.
Wszystkie sprzedawane przez nas produkty spełniają polskie normy.

W sprzedaży posiadamy również ziemię humus.

Wydobywane w naszej kopalni piaski mają szerokie zastosowanie w różnych segmentach budownictwa, a przede wszystkim :

  • do robót budowlanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, np. jako podsypka (podbudowa) pod kostkę brukową i betonową
  • do wykonywania ziemnych robót budowlanych tj. trwałych nasypów, zasypywania wykopów budownictwie drogowym
  • do zasypywania fundamentów
  • do produkcji podsypek cementowo-piaskowych
  • do produkcji zapraw murarskich, tynkarskich w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym
  • obsypka rur i kabli układanych w wykopach
  • do warstw filtracyjnych